Leasing u Bosni i Hercegovini

57_4.jpg

­Za leasing u Bosni i Hercegovini možemo reći da je relativno novi oblik poslovanja.
Prva leasing kompanija na BH tržištu je Volksbank Leasing, koja je osnovana u aprilu 2001. Iste godine u avgustu se osniva Hypo-Alpe-Adria Leasing, 2003. godine osnivaju se još dvije leasing kompanije - u martu Euroleasing, a u novembru i Raiffeisen Leasing. U 2005. godini na BH tržištu se pojavljuje NLB Leasing, koji sa radom počinje u septembru 2005. godine, a u januaru 2006. godine osniva se i UniCredit  Leasing. U 2007. sa radom počinje i S Leasing, te ASA ABANKA Leasing. Sve leasing kompanije imaju sjedište u Sarajevu, osim Euroleasinga čije je sjedište u Mostaru. Sa svojim filijalama–podružnicama ove leasing kompanije su zastupljene u svim većim gradovima BiH: Banja Luka, Mostar, Tuzla, Bihać, Zenica, i dr. Na evropskom tržištu leasinga Bosna i Hercegovina pripada grupi CESEE zemalja (Central, Eastern and South Eastern Europe), gdje se prema statistikama bilježi trenutno najveći rast leasing poslovanja.